Impresum

Pojedinosti o Davatelju usluga

 • Pružatelj sadržaja: Terran crijep d.o.o.
 • Odgovorni izdavač: generalni direktor Društva
 • Sjedište: Sv.L.B. Mandića 111z., 31000 Osijek
 • Kontakt-podatci Davatelja usluga, redovito korištena adresa e-pošte za kontaktiranje korisnika:
 • E-mail: info@terran.hr
 • Sjedište / Ulica: SV.L.B.MANDIĆA 111Z
 • Poštanski broj / Mjesto: 31000 OSIJEK
 • OIB: 46343314635
 • MB: 01933515
 • Registracija: Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku pod reg. uloškom broj Tt-11/1646-2
 • Registracijski broj privatnosti: u tijeku
 • MBS: 030082842

Web-stranicu je napravio

 • 2Pixels Studio – razvoj web-dizajna, web-stranice i korporativnog identiteta
 • Mobitel: +36 70 3691 391
 • E-mail: info@2pixels.hu
 • Web: www.2pixels.hu

Pružatelj usluga skladišnog prostora podataka

 • 2-Pixels Bt.
 • 7625 Pécs, Vilmos utca 26/2.
 • Mobitel: +36 70 3691 391
 • E-mail: info@2pixels.hu

2. 2. Definicije

Izrazi napisani velikim slovima u donjom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
2.1. Davatelj usluga: pravna osoba koja pruža usluge vezane za informacijsko društvo.
2.2. Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način koristi web-stranicu ili usluge dostupne na web-stranici.

3. Temeljne odredbe

3.1. Pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom i tumačenje ovih Uredbi uređeni su po mađarskim zakonima, posebice Zakonom V o Građanskom zakoniku iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: Građanski zakonik) i Zakonom CVIII o reguliranju usluga elektroničke trgovine i usluga informacijskog društva iz 2001. godine (u daljnjem tekstu: Elektronički zakonik). Obvezne odredbe relevantnog zakonodavstva primjenjivat će se na stranke bez ikakvih posebnih odredbi.
3.2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. ožujka 2016. godine i ostat će na snazi do opoziva. Davatelj usluga ima pravo jednostrano izmijeniti Pravilnik. Davatelj usluga objavit će izmjene i dopune na web-stranicama 11 (jedanaest) dana prije nego što novi Pravilnik stupi na snagu. Korištenjem web-stranice korisnici daju svoj suglasnost da će se svi propisi koji se odnose na korištenje web-stranice automatski primijeniti na njih.
3.3. Ako Korisnik pristupi web-stranici kojom upravlja Davatelj usluga ili na bilo koji način pročita njezin sadržaj, prihvaća da su odredbe Pravilnika obvezujuće za njega. Ako Korisnik ne prihvaća uvjete, nema pravo pregledavati sadržaj web-stranice.
3.4. Davatelj usluga pridržava sva prava u vezi s web-stranicom, bilo kojim njezinim dijelom i sadržajem koji se na njoj nalazi, kao i distribucijom web-stranice. Zabranjeno je preuzimanje, elektroničko pohranjivanje, obrada i prodaja sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja koji se pojavljuje na web-stranici bez pisanog pristanka Davatelja usluga.

4. Isključivanje odgovornosti

4.1. Davatelj usluga izjavljuje da teži stalnom ažuriranju podataka na web-stranici, međutim nije odgovoran za njihovu potpunost, točnost u bilo kojim okolnostima ili za bilo kakve njihove promjene.
4.2. Pružatelj usluga naglašava da nije odgovoran za štetu nastalu korištenjem web-stranice.
4.3. Davatelj usluga može izmijeniti, ažurirati ili opozvati cijeli sadržaj ili dio sadržaja web-stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.
4.4. Web-stranica se može promijeniti neovisno o volji i utjecaju Davatelja usluga, stoga Davatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pouzdanost, pravovremenost ili sadržaj prikazanog sadržaja, dostupne informacije, dokumentaciju ili druge pisane materijale.
4.5. Korisnici mogu koristiti web-stranicu isključivo na vlastitu odgovornost, Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog netočnog, nepravilnog ili nepotpunog sadržaja.
4.6. Davatelj usluga ne jamči nesmetan i bezgrešan rad funkcija na web-stranici. Davatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitke, troškove koji su nastali u vezi s internetskom stranicom, njezinom uporabom ili neupotrebom, nepravilnim radom, neispravnošću, računalnim virusom, greškom linije ili sustava ili drugim sličnim razlozima. Korisnik stoga prihvaća da Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu pogrešku, štetu uzrokovanu virusom ili gubitkom podataka na korisnikovom uređaju, kao ni za kvar na korisnikovom uređaju ili za neovlašteni pristup korisnikovoj internetskoj mreži.

5. Autorska prava

5.1. Korisnik koji pregledava i koristi web-stranicu ima pravo koristiti sadržaj web-stranice samo u privatne svrhe. Privatna upotreba se ne plaća, ali sadržaj stranice ne može izravno ili neizravno služiti u svrhu stvaranja prihoda ili povećanja prihoda.
5.2. U okviru besplatnog korištenja, korištenje je besplatno i ne zahtijeva dopuštenje Davatelja usluga. Korištenje je također besplatno dopušteno prema odredbama o besplatnom korištenju samo ako se ne krši uobičajena upotreba web-stranice i nerazumno ne šteti legitimnim interesima Davatelja usluga, ispunjava uvjete dobre vjere i integriteta i nije nespojivo s besplatnom upotrebom. Korištenje sadržaja web-stranice na način različit od gore navedenih odredbi ili prekoračenje opsega besplatnog korištenja rezultiraju neovlaštenom upotrebom protiv koje će Davatelj usluga upotrijebiti zakonske lijekove predviđene zakonom protiv zabranjenog ponašanja.
5.3. Za svaku poslovnu upotrebu potreban je prethodni pisani pristanak Davatelja usluga. Korištenje logotipa i zaštitnih znakova Davatelja usluga isključivo su mogući samo uz prethodno dopuštenje.
5.4. Čak i uz pisani pristanak Davatelja usluge, bilo koji materijal može se preuzeti s web-stranice i iz njezine baze podataka samo uz upućivanje na Davatelja usluga.
5.5. Davatelj usluga pridržava sva prava na sve elemente svoje usluge, web-stranicu i nazive svojih domena, sekundarne nazive domena koji su s njima formirani, kao i na internetske oglasne prostore.
5.6. Zabranjeno je prilagođavanje ili dešifriranje sadržaja web-stranice ili dijelova web-stranice; korištenje bilo koje aplikacije koja vam omogućuje izmjenu ili indeksiranje web-stranice ili bilo kojeg njezinog dijela.
5.7. Ime i logotip terran-generon.hr uživaju zaštitu autorskih prava i zaštitnih znakova, njihova upotreba isključivo je moguća samo uz pisani pristanak Davatelja usluga.
5.8. Korisnik prihvaća da u slučaju korištenja bez licence Davatelj usluga ima pravo na odštetnu kaznu. Iznos kazne je 70.000 forinti bruto po fotografiji i 20.000 forinti po riječi. Korisnik prihvaća da ova odredba o kazni nije pretjerana i pregledavajući web-lokaciju imat će to na umu. U slučaju kršenja autorskih prava, Davatelj usluga koristi ovjeru javnobilježničkih činjenica čiji se troškovi također prenose na korisnika koji krši autorska prava.

6. Zaštita podataka

Informacije o upravljanju podatcima terran-generon.hr