Opći uvjeti poslovanja

TERRAN GENERON KROVNI SUSTAV
Opći uvjeti poslovanja
Uvod

Terran proizvođač krovnih crjepova, Društvo s ograničenim odgovornošću koja je osnovana 1920. godine, je prvi mađarski proizvođač betonskih crjepova koja još i sada radi kao obiteljsko poduzetništvo.

Tijekom više godina istraživanja i razvoja, te kombinacijom stoljetnog iskustva u  proizvodnji crjepova Terrana s tehničkim izazovima današnjice, Terran Kft. je razvio posebno, inovativno rješenje s integracijom solarnih panela na površini pojedinačnih crjepova, zbog čega s posebnim smještajem i izgledom solarnih ćelija, solarni je crijep sličan tradicionalnom crijepu. Krajnji cilj razvoja je bio stvaranje estetsko i ekološko prihvatljivog, beskompromisnog krovnog sustava koji proizvodi energiju koristeći modernu lasersku i robotsku tehnologiju.

Proizvod TERRAN GENERON ima Nacionalnu tehničku ocjenu koju je izdao ÉMI. Treća generacija naše obitelji Jamči za krovni sustav TERRAN GENERON.

Elementi krovnog sustava Terran Generon prodaju se preko naših ugovorenih posredničkih partnera (u daljnjem tekstu: Posrednik) i preko regionalnih predstavnika.

Kupac će uz pomoć Posrednika stupiti u izravan pravni odnos s našom tvrtkom kao Proizvođačem u skladu s ovim Općim uvjetima.

Dužnost i obveza Posrednika je, da upozna Kupca s ovim Općim uvjetima.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se samo na prodaju solarnog krovnog sustava TERRAN GENERON s tehničkim svojstvima proizvodnje i prodaje Terran Kft.-a, navedenim na obrascu narudžbe TERRAN GENERONA. Kada koristite solarni krovni sustav TERRAN GENERON, krov se isključivo može pokriti s Terran Zenit ili Rundo krovnim crjepovima.

Proizvođač obavještava Kupca da se solarni krovni sustav TERRAN GENERON smije ugraditi samo na fiksni, nadzemni objekt, koji je nastao građevinskom tehnikom, odnosno na gotove objekte koji su transportirani na mjesto izgradnje, na tehničku konstrukciju iznad površine zemlje  (zgrada, objekt – zajedno: objekt). Nije moguće instaliranje sustava na ne stacionarne konstrukcije, plovila i objekta na vodi.

Proizvođač obavještava Kupca da solarni krovni sustav TERRAN GENERON zahtijeva plan električne distribucije, koji mora biti odobren od strane nadležnog opskrbljivača električnom energijom, nadalje električno brojilo treba da se zamijeni s mjeračem tzv. „prodaje-kupnje”. Usklađenost brojila i okoline s važećim normama, Kupac će osigurati o svom trošku.

Molimo Vas da prije naručivanja pročitate sljedeće, jer naša tvrtka isključivo se obavezuje u skladu sa dolje navedenim uvjetima, kod isporuke solarnih krovnih sustava TERRAN GENERON naručitelju.

 

 • Besplatne usluge Terran Kft.-a su sljedeće:
 1. a) približan izračun potrebnog materijala, samo u informativne svrhe, bez odgovornosti
 2. b) dostava i istovar kupljenih proizvoda na gradilište, u skladu s ovim OUP, osim isporuke prema individualnim potrebama
 3. c) u slučaju korištenja dodatnih usluga, ugradnja i puštanje pretvarača u pogon samo u slučaju da je mjesto u skladu s točkom 1. Informacije za korisnika u kojoj su navedeni uvjeti prihvatljivosti.

 

 • Povlaštena usluga Terran Kft.-a

Tehničko savjetovanje, koja se pruža Kupcu jednokratno besplatno (za jednokratni izlazak) u maksimalnom trajanju od 8 sati, uz to je u svim ostalim slučajevima i vrijemenu dostupno je savjetovanje uz naknadu od 100 HRK/sat. + PDV.

 

 1. Sklapanje ugovora, narudžba

2.1. Ugovor se sklapa u skladu s ovim Općim uvjetima i na temelju pojedinačne narudžbe. Kupac će sam ispuniti i potpisati Obrazac za narudžbu – čime se također potvrđuje poznavanje OUP-a – u skladu s učestvovanjem Posrednika po Odjeljku 2.2. ili preko regionalnog predstavnika proizvođača se isporučuje narudžba proizvođaču.

2.2. Posrednik je dužan izvršiti narudžbu isključivo putem web shopa Proizvođača Webshop.terran-generon.hr. Minimalna količina narudžbe – osim dodatne narudžbe – je najmanje 3 kWp snage.

2.3. Na temelju narudžbe, u svrhu njezine potvrde, Proizvođač će poslati Kupcu Zahtjev za plaćanje predujma u iznosu od 20% kupoprodajne cijene naručenog proizvoda. Proizvođač će potvrditi narudžbu Kupca nakon što je iznos predujma knjižen na njegovom računu. Ugovor između stranaka je sklopljen uz potvrdu narudžbe od strane Proizvođača, uključujući i očekivani datum isporuke – s naznakom vremenskog intervala od najmanje tjedan dana.

 1. Cijena

3.1. Cijena proizvoda i osnovne usluge bit će naznačeni na obrascu ponude. U cijenu osnovne usluge uvijek je uključen trošak jednokratnog prijevoza i istovara na adresi za dostavu koju navede Kupac, kao i savjetovanje u vezi krovne konstrukcije na licu mjesta u trajanju od maksimalno 8 sati.

Cijene dodatnih usluga uključenih u obrazac ponude bit će navedene po svakoj stavci.

3.2. Ukoliko Kupac proizvoda naručenu robu od Posrednika ili od samog Proizvođača transportira sam, nema pravo na povrat troškova transporta.

3.3. U slučaju dodatne narudžbe, koja je manja od 1 kWp, trošak dostave će se posebno naplaćivati, a iznos će se odrediti prema individualnim potrebama.

3.4. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se razlikuju od originalne narudžbe, nastali u slučaju jedinstvenog, specifičnog zahtjeva za dostavu za određeni dan, ove usluge se naplaćuju posebno.

3.5. U cijenu nisu uključeni troškovi nastali uz ispunjavanja bilo kojih drugih potreba, nastalih van originalne narudžbe.

3.6. U cijenu dodatne usluge nije uključena naknada izlaska na licu mjesta za neuspješnu instalaciju i puštanje pretvarača u pogon, ako do montaže i puštanja pretvarača u rad nije došlo zbog neprikladnosti gradilišta.

 

 1. Ispunjenje narudžbe, dostupnost

4.1. Dostava

4.1.1. Proizvođač isporučuje solarni krovni sustav TERRAN GENERON prema narudžbi na navedenu adresu za dostavu, sa zbirnim prijevozom, nakon knjiženja pune kupoprodajne cijene na fakturi. Proizvođač će obavijestiti Kupca elektroničkim putem – na e-mail adresu navedenu na Obrascu narudžbe koju je potpisao Kupac – o datumu isporuke, koji ne smije biti duži od 6 (šest) mjeseci od potvrde narudžbe. Kupac može promijeniti traženo vrijeme isporuke, ali to ne smije da dostiže vrijeme od 6 mjeseci – samo jednom pod uvjetom da rok isporuke ne prelazi 6 mjeseci.

4.1.2. Proizvođač obavještava Kupca da rizik od oštećenja prelazi na Kupca istovremeno s isporukom. Kupac je dužan da se brine o očuvanju isporučenog proizvoda i o zaštiti imovine, isporučeni materijali moraju biti pohranjeni na natkrivenom mjestu koji se može zaključati.

4.1.3.
Proizvođač isporuku obavlja vlastitim ili iznajmljenim vozilom. Prijevoz na navedenu adresu i istovar na terenu unutar parcele moguć je samo na čvrstom (cestovnom) kolniku, što omogućuje sigurno postavljanje, bez lomljenja crjepova.

4.1.4. Ako se navedena adresa za dostavu nalazi na području koje podliježe posebnom dopuštenju za prijevoz, Kupac mora tu okolnost navesti u e-mailu koju je poslao proizvođaču (prodaja@terran.hr). Ishođenje dozvole za pristup terenu je odgovornost Kupca. Kupac je dužan osigurati da se dozvola za pristup terenu preda prijevozniku najkasnije prije početka dostave materijala.

4.2. Prijem robe

4.2.1. Kupac ili njegov ovlašteni predstavnik mora biti prisutan prilikom isporuke, odnosno primitka robe. Ovlaštenom osobom smatra se punoljetna osoba prisutna na adresi dostave. Po primitku, Kupac je dužan provjeriti isporučenu količinu i na dostavnici pisanim putem naznačiti svako odstupanje. Ako to ne učini, proizvođač neće prihvatiti zahtjev za količinsku reklamaciju nakon potpisivanja otpremnice.

4.2.2. Ako se dozvola za pristupanje za navedenu adresu dostave ne preda prijevozniku najkasnije prije početka planiranog prijevoza, odnosno ako Kupac ili njegov zastupnik nije prisutan u trenutku isporuke, prijevoznik nema pravo istovariti robu već ju vraća u prostorije Proizvođača. U tom slučaju cjelokupni trošak povrata i ponovne dostave snosi Kupac.

4.2.3. U slučaju dostave od strane Kupca vlastitim prijevoznim sredstvom ili prijevozom koju on organizira, isporuka robe će se obaviti na lokaciji Proizvođača.

4.3. Ako se naručuju dodatne usluge, materijale i proizvodi potrebni za električnu konstrukciju solarnog sustava na gradilište će dostaviti izvođač.

4.4. Dostupnost

4.4.1. Ako Kupac ne prihvati naručene proizvode u roku od 6 (šest) mjeseci nakon potvrde narudžbe, Proizvođač će proizvode držati na raspolaganju Kupcu, najviše dodatnih 6 mjeseci (vrijeme dostupnosti). Proizvođač ima pravo naplatiti naknadu za dostupnost i skladištenje (u daljnjem tekstu: naknada za skladištenje). Naknada za skladištenje naplaćuje se za svaki započeti mjesec u iznosu od 10% ukupne kupoprodajne cijene naručenog proizvoda/mjesečno.

 1. Ambalaža

5.1. Raspakiranje palete mora se obaviti s posebnom pažnjom, jer se proizvodi mogu prevrnuti i oštetiti prilikom otvaranja ambalažnog materijala, za što naša tvrtka ne snosi odgovornost.

 1. Ugradnja

6.1. Proizvođač obavještava Kupca da krovnu konstrukciju i krovište zgrade Kupac mora izvesti uz pomoć ovlaštenog stručnjaka za krovove o svom trošku, u skladu s Terranovim uputama za primjenu i Terran Generon vodičem za instalaciju.

6.2. Važeći Terran Upute za primjenu i Terran Generon Vodič za instalaciju dostupni su na web stranici

www.terran.hr.

6.3. Proizvođač skreće pozornost Kupca na činjenicu da “Prethodne informacije o električnom napajanju” nisu isto što i dozvola za napajanje. Ukoliko ugradite TERRAN GENERON crjepove na krov prije izdavanja dozvole za opskrbu električnom energijom, to se može uraditi na vlastiti odgovornost Kupca.

6.4.1. Ako su naručene dodatne usluge, Proizvođač prije ugradnje krovnog sustava ima pravo provjeriti profesionalnost krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, te usklađenost s Terran uputama za primjenu i smjernicama za ugradnju Terran Generona, te zatražiti izmjene po potrebi.

6.4.2.Proizvođač u skladu s točkom 2.3. čim iznos predujma knjižen na njegov račun, on će svom podizvođaču povjeriti početak nabavljanja ovlasti od davatelja usluga. Proizvođač obavještava Kupca da je postupak odobrenja i puštanja u rad sustava službeni postupak za čije trajanje ne preuzima odgovornost.

 

6.4.3. Nakon završetka gradnje, Proizvođač s ovlaštenim električarom pušta u pogon krovni sustav i to prijavljuje davatelju usluga.

 1. Uvjeti plaćanja

7.1. Proizvođač u roku od 5 radnih dana od primitka Narudžbe od Kupca koji potpisuje Kupac, šalje Zahtjev za plaćanje na e-mail adresu navedenu na Obrascu za narudžbu radi uplate akontacije od 20% kupoprodajne cijene naručenog proizvoda i usluga. Kupac je dužan doznačiti iznos akontacije na račun broj HR0924840081103428925 koju vodi Proizvođač kod banke Raiffeisen Bank u roku navedenom u Zahtjevu za naknadu.

7.2. Proizvođač je dužan da o neplaćenom iznosu naručenog proizvoda i usluge (neplaćenu kupoprodajnu cijenu) 8 dana prije roka – ako je rok isporuke koji je zatražio Kupac duži od 90 dana, najkasnije 90 dana od dana dospijeća narudžbe od Kupca pošalje e-mail sa zahtjevom za naplatu na račun Proizvođača. Kupac je dužan doznačiti iznos zaostalih kupoprodajnih cijena na račun proizvođača s brojem HR0924840081103428925 kod banke Raiffeisen Bank u roku navedenom u Zahtjevu za naknade.

7.3. Po točki 4.4.1. OUP-a, naknada za skladištenje se naplaćuje prije isporuke proizvoda, o čemu će Proizvođač poslati Zahtjev za uplatu naknade na e-mail adresu Kupca 3 dana prije roka uplate. Kupac je dužan u roku navedenom u Zahtjevu za naknadu uplatiti iznos naknade za skladištenje na račun proizvođača HR0924840081103428925 koji se vodi kod banke Raiffeisen Bank.

 1. Neispravana izvedba (jamstvo, garancija)
 • Jamstvo

8.1.1. Za neispravne izvedbe Proizvođač nije odgovoran u skladu s Građanskim zakonikom. Proizvođač se oslobađa obveze jamstva na proizvod zbog kvara na solarnom crijepu TERRAN GENERON ako nije ugrađen po pravilima struke i uputama za ugradnju Proizvođača u trenutku stavljanja na tržište ili ako je kvar proizvoda uzrokovan mimo zakonskih propisa ili propisom obveza vlasti.

8.1.2. Obveza Kupca je da sklopi osiguranje na imovinu koja odgovara vrijednosti građevine na nekretnini izgrađenoj na adresi dostave, na koju će se ugraditi solarni krovni sustav TERRAN GENERON, u suprotnom Proizvođač ne odgovara za nastalu štetu, to izričito isključuje.

8.2. Garancija

8.2.1. Proizvođač pruža garanciju da se nazivna snaga solarnog crijepa TERRAN GENERON ugrađen na nekretninu izgrađenu na izvornoj adresi isporuke, koji je predmet ugovora, neće smanjiti ispod 80% nazivne vrijednosti snage (pored uvjeta mjerenja po STC*-u) u roku od 20 godine, računajući od dana kupnje. Kupac će dobiti jamstveno pismo elektroničkim putem od Proizvođača nakon uplate pune kupoprodajne cijene.

8.2.2. Garancija ne pokriva promjenu boje nakon ugradnje, mahovinu, površinsku kontaminaciju, ne odnosi se na plastične i metalne dodatne elemente, nedostatke, oštećenja ili gubitka performansi zbog elementarnih oštećenja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana snježnim pritiskom ili drugim mehaničkim opterećenjem, primarno i sekundarno oštećenje uzrokovane požarom, eksplozijom, munjom ili oštećenje i gubitak performansi zbog nepravilne uporabe.

8.2.3. Prema jamstvenoj obvezi, proizvođač se obvezuje popraviti neispravne proizvode u slučaju TERRAN GENERON solarnih krovnih crjepova s nazivnom snagom od 15 Wp ukoliko nazivne izlazne vrijednosti unutar jamstvenog roka ne dostižu razinu od 80% nominalnih vrijednosti. U slučaju nepopravljivog kvara, Proizvođač će umjesto neispravnog proizvoda osigurati zamjenski proizvod, koji će biti besplatno dostavljen na izvornu adresu za dostavu. Osim toga, Proizvođač se ne obvezuje nadoknaditi bilo koje druge troškove koji bi mogli nastati (uključujući troškove instalacije na licu mjesta).

8.2.4. Ako se proizvod zamijeni, proizvođač ne jamči da će naziv, boja i nazivna izvedba zamjenskog proizvoda biti isti kao izvorni proizvod u trenutku zamjene.

 

8.3. Ostvarivanje jamstvenog zahtjeva

8.3.1. Uvjet za provedbu jamstva je da krovna konstrukcija i krovni pokrivač budu u skladu s Uputama za primjenu Terrana koje su bile na snazi ​​u trenutku izgradnje i u skladu s Terran Generon Uputama za ugradnju, te da Kupac poštuje napisane u točku 10.2 i 10.3 ovog OUP-a i da se Kupac pridržava obvezi inspekcije i održavanja sustava po navedenim točkama.

8.3.2. Premještanje solarnih crjepova TERRAN GENERON postavljenog na imanje izgrađeno na izvornoj adresi isporuke, uklanjanje identifikacijske oznake modula ili ako oni postanu neprepoznatljivi će poništiti jamstvo.

8.3.3. Kupac je dužan obavijestiti Proizvođača o jamstvenom zahtjevu poštom ili elektroničkim putem bez odgađanja nakon uočavanja kvara. Uz obavijest se mora priložiti originalna kopija JAMSTVENOG LISTA, računa i otpremnice.

 

8.4. Ispunjenje jamstvene obveze

8.4.1. U roku od 8 radnih dana od jamstvenog zahtjeva, stručnjak/podizvođač kojeg imenuje Proizvođač će na licu mjesta pregledati krov i evidentirati sve nedostatke, nedostatke će fotografirati i ako je opravdano, uzeti uzorak neispravnog proizvoda. Uzorci će biti testirani – po izboru Kupca, u vlastitom laboratoriju Proizvođača ili u neovisnom tijelu za kontrolu kvalitete u KIWA (Italija).

8.4.2. Ako rezultat provjere dokaže da je smanjenje učinkovitosti veće od 20% što je posljedica pogrešne izvedbe proizvođača, troškove pregleda snosi proizvođač. Ako rezultati ispitivanja ne pokažu pogrešnu izvedbu proizvođača, troškove ispitivanja snosi Kupac.

8.4.3. Nakon provođenja verifikacijskih ispitivanja, Proizvođač će pismeno obavijestiti prijavitelja o rezultatima verifikacijskih ispitivanja, ocjenu njegovog jamstvenog zahtjeva i o subjektu snošenja troškova.

 

 1. Pravo na povlačenje

9.1. Ako Kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, a dodatni rok od 5 dana naveden u pisanom nalogu za plaćanje koju je izdao Proizvođač je protekao bez rezultata, Proizvođač ima pravo na pisanu jednostranu izjavu upućenu Kupcu u roku od 30 radnih dana odustati od ugovora.

9.2. Proizvođač u slučaju odustajanja prema točki 9.1., Kupac je dužan platiti kaznu u iznosu od 20% kupoprodajne cijene naručenog proizvoda u roku od 10 dana od obavijesti o odustajanju, prijenosom na račun proizvođača HR0924840081103428925 kod banke Raiffeisen Bank.

9.3. Ako Proizvođač nije u mogućnosti ispuniti svoju obvezu isporuke na zakazani dan isporuke zbog trajnog prekida, trajnog nedostatka materijala za proizvodnju, smetnji u prometu ili drugih neizbježnih razloga (u daljnjem tekstu: smetnja), ima pravo dostaviti proizvode u roku od 15 dana, računajući od dana prestanka smetnji bez štetnih pravnih posljedica.

9.4. Ako Proizvođač ne ispuni svoju obvezu isporuke u ovih dodatnih 15 dana, Kupac ima pravo odustati od ugovora uz jednostranu izjavu koju dostavlja Proizvođaču u pisanom obliku.

9.5. U slučaju odustajanje Kupca u skladu s točkom 9.4., Proizvođač će u cijelosti nadoknaditi kupcu akontaciju, odnosno kupovnu cijenu u roku od 10 dana računajući od dana obavijesti o povlačenju.

9.6. Ako Kupac ne zatraži isporuku proizvoda ili ga sam ne isporuči do kraja razdoblja dostupnosti navedenog u točki 4.4.1, Proizvođač ima pravo odustati od ugovora bez prethodne obavijesti i upozorenja. U tom slučaju, naknada za skladištenje će se platiti 5. dana nakon posljednjeg dana razdoblja dostupnosti. Proizvođač ima pravo uračunati naknadu za skladištenje naplaćenu do kraja razdoblja raspoloživosti u iznosu od kupovne cijene / predujma koji je Kupac već uplatio.

 

 

 

 

 

9.7. Kupac ima pravo odustati od pojedinačnog ugovora ako davatelj električnih usluga odbije zahtjev za povezivanje. U slučaju odustajanja iz tog razloga, predujam uplaćen prije datuma obavijesti o odustanku će se vratiti Kupcu, ali će se proizvođaču nadoknaditi troškovi i nastale štete.

 

 1. Informacije, pregled, održavanje

10.1. Proizvođač obavještava Kupca da je veza sa solarnim krovnim sustavom TERRAN GENERON električna mreža u kojoj se stvara istosmjerna struja i napon opasna po život čak i ako krovni sustav nije spojen na pretvarač, a električna mreža nije spojena na brojilo električne energije. Kupac je dužan o ovoj okolnosti detaljno obavijestiti nadležnog tehničkog voditelja i upozoriti prisutne osobe na mjestu postavljanja, na opasnost od električnog napona.

10.2. Proizvođač obavještava Kupca da se površina solarnog krovnog sustava TERRAN GENERON mora vizualno pregledavati, redovito, najmanje jednom mjesečno, čistiti po potrebi, a najmanje jednom godišnje, te o eventualnim oštećenjima i promjenama ili o stanju koji mogu smatrati nenormalnim, pismeno obavijestite Proizvođača na e-mail adresi garancia@terranteto.hu.

10.3. Kupac je u svakom trenutku dužan pridržavati članka 10.2 OUP-a. Zadaće pregleda i održavanja obaviti na vrijeme ili izvršiti sa stručnjakom.

10.4. Proizvođač obavještava Kupca da je Kupac odgovoran za štetne posljedice i štetu nastalu zbog neizvršavanja pregleda ili održavanja.

 

 1. Povratna roba

Terran Kft. se obvezuje vratiti neiskorištenu, preostalu polovicu ili cijele palete TERRAN GENERON solarnih crjepova u neoštećenom stanju u prostore tvrtke (Pécs, Bóly ili Kunszentmiklós) u originalnom pakiranju u roku od 6 mjeseci od isporuke i uz predočenje originalne otpremnice – po cijeni smanjenoj za 20% od prvotne kupoprodajne cijene, po cijeni umanjenoj za manipulativnu naknadu – otkupljuje se od Kupca.

 

 1. Mješovite odredbe

12.1. Terran Kft., kao proizvođač solarnog krovnog sustava TERRAN GENERON, zadržava pravo izmjene proizvoda i isključuje svaki zahtjev za naknadu štete ili nadoknadu koja proizlazi iz ovih promjena.

12.2. Potpisom narudžbenice Kupac potvrđuje da je pročitao ove Opće uvjete, da odredbe ovih Općih uvjeta uređuju ugovorne odnose s Proizvođačem, osim u stvarima koje su drugačije određene posebnim ugovorom s Kupcem.

12.3. Posrednik ili regionalni predstavnik proizvođača je dužan upoznati Kupca s ovim Općim uvjetima.

12.4. Sve narudžbe i isporuke vrše se u skladu s pravilima sadržanim u ovim Općim uvjetima, a odstupanja od njih mogu se izvršiti samo uz obostrani pisani dogovor.

12.5. Terran Kft. ovim putem posebno obavještava Kupca da se uvjeti navedeni u točkama 8.1.2, 9, 10 i 12.1 ovog OUP-a razlikuju od zakonskih propisa i uobičajene prakse, čije uvjete i odredbe Kupac prihvaća s potpisom na Obrazac za narudžbu.

12.6. Terrán Kft. Obavještava Kupca da se „Informacije o upravljanju podlacima“ koje se primjenjuju kod Proizvođača mogu pročitati na web stranici www.terran.hr.

Posrednik sa slanjem narudžbe Proizvođaču potvrđuje da je Kupac dostavio potrebne osobne podatke Proizvođaču u mjeri i za vrijeme potrebno u svrhu pristupa podacima koji su navedeni od strane Proizvođača u informacijama o upravljanju podacima i Kupac je izričito pristao na prijenos ovih podataka Proizvođaču.

 

 1. Pojmovi

13.1. Proizvođač: Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (sjedište: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10., Matični broj tvrtke: Cg.02-09-064553, porezni broj: 11541264-2-02)

13.2. Kupac: Pojedinac, pravna osoba ili gospodarski subjekt koja nije pravna osoba ili drugi neovisni subjekt koji kupuje proizvod od Proizvođača i krajnji je korisnik naših proizvoda, odnosno primatelj pošiljke.

13.3. Posrednik: Ugovorni partner Proizvođača, koji predstavlja TERRAN GENERON solarni krovni sustav Kupcu u ime Proizvođača i predstavlja Proizvođača Kupcu.

13.4. Dodatne usluge: projektiranje, licenciranje i električna izgradnja.

 

 1. Završne odredbe

14.1. Ona pitanja koja nisu regulirana TERRAN GENERON OUP-om, regulirana su mađarskim zakonom, uključujući i pravila Građanskog zakonika.

14.2. Ovaj OUP TERRAN GENERON-a je na snazi od 01.02.2022 do dana opoziva.

14.3. Važeće i valjane Informacije o upravljanju podacima, tekst Općih uvjeta TERRAN GENERON-a, Vodič za instalaciju Terran Generon i Informacije za korisnike Terran Generona dostupni su na web stranici  www.terranteto-generon.hu. Trenutni i važeći Vodič za primjenu Terrana, koji sadrži upute za ugradnju proizvoda Terran Zenit i Rundo kompatibilnih sa solarnim krovnim crjepovima Generon, može se pronaći na web stranici www.terran.hr.