Politika privatnosti

Za korisnike web-stranice terran-generon.hr

Na snazi od 25. svibnja 2018.

1. Uvod

Svrha ovih informacija o upravljanju podatcima („Informacijski prospekt“) je pružiti vam detaljne informacije o Terranu (Sjedište: Sv.L.B. Mandića 111z., 31000 Osijek; MB: 01933515. OIB:46343314635; u daljnjem tekstu: „Terran”) o praksi upravljanja podatcima vezano uz usluge web-stranice, dostupnim na https://terran-generon.hr/.

U Terranu smo predani zaštiti Vaših osobnih podataka i smatramo da je iznimno važno poštivati Vaše pravo na samoodređivanje podataka. Terran se prema osobnim podatcima odnosi povjerljivo i poduzima sve potrebne sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Terran obrađuje Vaše osobne podatke u sladu s Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti osobnih podataka pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanja van snage Direktive 95/46/EZ (Uredba opće zaštite podataka ili GDPR-a) te obrađuje vaše osobne podatke u skladu s drugim primjenjivim zakonskim odredbama.

Pozivamo Vas da pažljivo pročitate ove Informacije kako biste bili svjesni svih činjenica i podataka vezano uz postupanje s Vašim osobnim podatcima. Pružanje osobnih podataka u biti je dobrovoljno, međutim, određene podatke ćemo označiti kao obvezne ili potrebne (*) jer su ti podatci nužni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste koristili. Ako nam odlučite ne pružiti te podatke, možda Vam nećemo moći pružiti određene usluge.

 

2. Tko smo mi?

Naziv upravljača podatcima: Terran crijep d.o.o.

Sjedište: Sv.L.B. Mandića 111z., 31000 Osijek

MB: 01933515. OIB:46343314635

E-mail: info@terran.hr

Broj telefona: +385 31/700-491

 

3. Na koje se usluge i osobe odnose ove Informacije?

Opseg Informativnog prospekta pokriva rukovanje osobnim podatcima korisnika koji posjećuju web-stranicu https://terran-generon.hr/ i koriste tu uslugu (u daljnjem tekstu: „Vi“).

 

4. U koje svrhe i kako postupamo s Vašim osobnim podatcima?

Ako ste se prijavili na naš bilten na terran-generon.hr i odabrali upravljanje svojim podatcima u svrhe izravnog marketinga, s vremena na vrijeme ćemo vam slati e-poštu o našim najnovijim ponudama i proizvodima.

Vi imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za slanje biltena. To možete učiniti klikom na vezu poslanu pri dnu svakog biltena.

Svrha upravljanja podatcima: slanje e-mail biltena s komercijalnim oglašavanjem zainteresiranima, pružanje informacija o aktualnim informacijama i ponudama.

Pravna osnova za obradu podataka: Vaš pristanak.

Opseg upravljanja osobnim podatcima: Vaši osobni podatci koje ste nam dali (ime, adresa e-pošte), datum i vrijeme prijave, IP adresa, podatci o interakcijama korisnika (npr. otvaranje pisama).

Trajanje upravljanja podatcima: Bilteni će Vam se slati sve dok se ne odjavite s naše mailing liste ili ne povučete privolu.

Prijenos podataka (primatelji): Programer i upravitelj web-stranice također mogu pristupiti Vašim osobnim podatcima kao i obrađivač podataka 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.).

Prijenos podataka u inozemstvu (primatelji): Za slanje biltena putem e-pošte možete koristiti uslugu MailChimp kojom upravlja The Rocket Science Group, LLC (adresa: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 SAD).

Vaše osobne podatke možemo prenijeti u The Rocket Science Group izvan Europskog gospodarskog prostora u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako bi se pružilo odgovarajuće jamstvo zaštite Vaših osobnih podataka, naš je obrađivač podataka član programa Privacy Shield. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.

 

5. Koje kolačiće koristimo?

Web-stranica koristi kolačiće. Više o vrsti i funkcijama kolačića koje koristimo, svrsi upravljanja podatcima, podatcima koje kolačići prikupljaju i o vremenskom trajanju kolačića možete pročitati u našim informacijama o kolačićima.

 

6. Vršimo li automatsko donošenje odluka ili profiliranje?

U vezi s Vašim osobnim podatcima, moguće je da će se profiliranje odvijati kako je opisano u informacijama o kolačićima.

 

7. Koja Vam prava stoje na raspolaganju?

U skladu s člancima 15-20. GDPR-a, prava u vezi osobnih podataka kojima upravlja Terran:

 1. pristup osobnim podatcima;
 2. zatražiti ispravak osobnih podataka;
 3. zatražiti brisanje osobnih podataka;
 4. zatražiti ograničenje u obradi osobnih podataka;
 5. prigovoriti obradi vaših osobnih podataka ako se obrada vrši u legitimnom interesu tvrtke Terra ili treće strane ili u svrhu izravnog marketinga (vidi točku 4. gore);
 6. primiti osobne podatke i prenijeti ih drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni zakonski preduvjeti (pravo na prenosivost podataka, vidi točku 7. u nastavku);
 7. ako se osobni podatci obrađuju temeljem Vašeg pristanka, svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku. To ne dovodi u pitanje zakonitost obrade podataka prije povlačenja privole.

7.1 Kako ostvariti svoja prava?

Zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava možete poslati na kontakte navedene u točki 2.

Terran će bez nepotrebnog odgađanja pružiti informacije o radnjama koje je poduzeo po zahtjevu, ali obično u roku mjesec dana od primitka zahtjeva. Ako Terran ne poduzme mjere, bez odgode, ali najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva, dužan je dostaviti informacije o razlozima nečinjenja.

Ako se Vi ne slažete s odgovorom ili postupkom Terrana, imate na raspolaganju pravne lijekove navedene u odjeljku 8.

7.2 Pravo pristupa

Vi imate pravo primiti povratne informacije od Terrana o tome obrađuju li se vaši osobni podatci, a ako je takva obrada u tijeku, imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima i obaviještenost o okolnostima njihove obrade.

7.3 Ispravljanje

Imate pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka i zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka te će Terran bez nepotrebnog odgađanja provesti ove promjene.

7.4 Pravo na otkazivanje („pravo na zaborav“)

Vi imate pravo izbrisati svoje osobne podatke na Terranu, na Vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja to će se izvršiti u sljedećim primjerima:

 1. osobni podatci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 2. ako je privola na kojoj se obrada temelji povučena i nema drugih pravnih osnova za obradu;
 3. u slučaju obrade podataka na temelju legitimnog interesa ili prigovara obradi podataka ukoliko nema prioritetnog legitimnog razloga za obradu podataka, ili mi obrađujemo vaše podatke u svrhu izravnog stjecanja poslovanja, a vi se protivite obradi svojih osobnih podataka;
 4. ako je Terran nezakonito obradio Vaše osobne podatke;
 5. ako se zakonski moraju izbrisati Vaši osobni podatci.

Terran ne briše osobne podatke ako to dopuštaju važeći zakoni, na primjer ako je obrada podataka potrebna za podnošenje, provedbu ili zaštitu pravnih zahtjeva.

7.5 Pravo na ograničavanje obrade podataka

U određenim slučajevima dužni smo ograničiti upotrebu Vaših osobnih podataka na Vaš zahtjev. U tom slučaju, podatci se mogu koristiti samo u svrhe određene zakonom.

7.6 Pravo na prigovor

Vi imate pravo, u bilo kojem trenutku, zbog svojih osobnih razloga, usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka u legitimne interese Terrana ili u izravne poslovne svrhe. U ovom slučaju, Terran ne smije dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako se dokaže da je obrada opravdana nadmoćnim legitimnim razlozima koji imaju prednost nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili koji se odnose na podnošenje, provedbu ili zaštitu pravnih zahtjeva.

7.7 Pravo na prenosivost podataka

Ako to ne povređuje prava i slobode drugih, imate pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, široko korištenom, strojno čitljivom formatu ili prenijeti te podatke izravno drugom voditelju obrade podataka s Terrana, ako:

 1. obrada se vrši uz Vaš pristanak ili po ugovoru u kojem ste Vi jedna od strana ili ako je potrebno poduzeti korake na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora; i
 2. ako je obrada podataka automatizirana, odnosno osobni podatci obrađuju se u informatičkom sustavu, ali ne na pravnoj osnovi.

 

8. Koji su pravni lijekovi dostupni?

8.1 Pravo na žalbu

Ako se ne slažete s Terranovim odgovorom ili radnjama, možete podnijeti žalbu kod: Agencija za zaštitu osobnih podataka Selska cesta 136., HR – 10 000 Zagreb e-mail: azop@azop.hr Tel. 00385 (0)1 4609-000 Fax. 00385 (0)1 4609-099 Web: www.azop.hr.

8.2 Pravo na podnošenje zahtjeva sudu

Također možete podnijeti građansku tužbu protiv Terrana u slučaju nezakonite obrade podataka. Suđenje je u nadležnosti tribunala. Tužba, po vašem izboru, može se pokrenuti i pred sudom u mjestu vašeg prebivališta (popis i kontaktne podatke sudova možete vidjeti putem sljedeće veze: www.dorh.hr).

 

9. Što znače pojedini izrazi korišteni u ovom Prospektu, koji su najvažniji opći principi?

9.1 Najvažniji pojmovi

„obrada podataka“: bilo koja operacija ili skup operacija na osobnim podatcima ili datotekama, bilo automatiziranima ili neautomatiziranima, poput prikupljanja, snimanja, sistematizacije, razvrstavanja, pohrane, transformacije ili izmjene, dohvaćanja, konzultacija, uporabe, komunikacije, prijenosa, distribucija ili drugo usklađivanje ili međusobno povezivanje, ograničenje, brisanje ili uništavanje;

obrađivač podataka“: svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade (u ovom slučaju Terran);

voditelj obrade“: fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka (u ovom slučaju Terran);

incident u vezi sa zaštitom podataka“: povreda sigurnosti koja rezultira slučajnim ili nezakonitim uništavanjem, gubitkom, promjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podatcima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni;

osobni podaci“: sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu („subjekt podataka”);

subjekt podataka“: fizička osoba koja se može identificirati ili je prepoznatljiva. Identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba je ona koja, izravno ili neizravno, na temelju jednog ili više identifikatora, poput imena, broja, podatka lokacije, internetskog identifikatora ili ju je moguće identificirati jednim ili više čimbenika koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

9.2 Pravila privatnosti za upravljanje podatcima tvrtke Terran

Terran, kao upravljač podataka, odgovoran je za poštivanje sljedećeg:

 • obradu osobnih podataka zakonito i pošteno te na način koji je transparentan za dotičnu osobu („zakonitost, pravičnost i transparentnost“);
 • prikupljanje osobnih podataka samo u određene, izričite i legitimne svrhe i njihovu obradu na način spojiv s tim svrhama („ograničenje svrhe“);
 • da su obrađeni osobni podatci prikladni i relevantni za svrhe obrade i ograničeni na ono što je potrebno („spremanje podataka“);
 • osobni su podatci točni i prema potrebi ažurirani, a Terran poduzima sve razumne korake da bez odlaganja izbriše ili ispravi osobne podatke koji su netočni u svrhu obrade podataka („točnost“);
 • pohranjivanje osobnih podataka u obliku koji dopušta identifikaciju dotične osobe najviše onoliko koliko je potrebno za svrhe u koje se osobni podatci obrađuju („ograničeni kapacitet pohrane“);
 • postupanje s osobnim podatcima na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere („integritet i povjerljivost“).

10. Moguće promjene u Informativnom prospektu

Terran može promijeniti ovaj Informativni prospekt i njegove privitke. U tom slučaju, Terran će objaviti ažuriranu verziju pa povremeno posjetite našu web-stranicu. Osim toga, Terran crijep d.o.o. uvijek pruža odgovarajuće informacije o važnim promjenama.